TR | EN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlker Berkman

Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-posta : ilker.berkman comm.bau.edu.tr
Telefon : +90 212 381 5435
Faks : +90 212 381 0550
Oda No : 307

Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
  • Etkileşim Tasarımı
  • Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
  • Kullanıcı Deneyimi
  • Oyun Kullanıcı Deneyimi
  • Kullanılabilirlik

EĞİTİM

Lisans Eğitimi
Gazetecilik, Marmara Üniversitesi, 2002

Yüksek Lisans Eğitimi
Bilgi Teknolojileri, Bahçeşehir Üniversitesi, 2006
'Türkçe İçerikli Haber Sitelerinde Kullanılabilirlik Değerlendirmesi ve Analizi' (Asst. Prof. Dr. Adem Karahoca)

Yüksek Lisans Eğitimi
Etkileşimli Ortam Tasarımı, Yıldız Teknik Üniversites, 2009
'Net kuşağının bilgisayar ve TV kullanımı biçimleri üzerinden etkileşimli TV'ye dair tutumları üzerine bir araştırma' (Prof. Dr. Oğuzhan Özcan)

Doktora Eğitimi
Bilgisayar Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi, 2017
'Bir Takım Çalışması Ölçeği: Tasarım ve Değerlendirme' (Asst. Prof. Dr. Dilek Karahoca)